Dean Gu Zhongze’s email: gu@seu.edu.cn

  

Dean’s office phone: +86 25 83795635

  

Address: School of Biological Sciences and Medical Engineering,Southeast University, 2 Sipai, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu 210096, China